<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Huyện Phục Hoà

Vị trí

Huyện nằm về hướng Ðông Bắc của tỉnh Cao Bằng. Đông, giáp Trung Quốc. Tây, giáphuyện Hoà An, Thạch Anhuyện Quảng Uyên. Nam, giáp huyện huyện Thạch An và Trung Quốc. Bắc, giáp huyện Quảng Uyênhuyện Hạ Lang.

Thông tin sơ lược

Diện tích: 250,1km2

Dân số: 21.200 người (2004)

Mật độ dân số: 85 người/km2

Bao gồm thị trấn Tà Lùng và 8 xã: Hồng Đại, Triệu Ẩu, Cách Linh, Lương Thiện, Đại Sơn, Mỹ Hưng, Tiên Thành và Hoà Thuận.

Đời Lý, là châu Quảng Uyên. Đời Hậu Lê, là tổng Phục Hoà, châu Quảng Nguyên. Đời Nguyễn, là huyện Thạch An.  

Định hình núi đá vôi, đồi cacxto xâm thực. Sông bằng đi qua huyện sang Thuỷ Khẩu, Trung Quốc. Giao thông có quốc lộ 3, đi qua huyện đến cửa khẩu quốc gia Tà Lùng, đường tỉnh 208.

Phục Hoa,̀ là huyện có vùng nguyên liệu mía, cung cấp cho nhà máy đường Phục Hoà và là huyện có cửa khẩu quốc gia Tà Lùng, là cửa khẩu lớn nhất của tỉnh Cao Bằng.


©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt