<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Nhà thờ Phạm Văn Nghị

Nhà thờ Phạm Văn Nghị, ở quê ông thuộc thôn Tam Đăng, xã Yên Thắng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Đây là ngôi nhà nơi ông ở, được xây dựng cách đây hơn 100 năm. Về sau, nhà được xây dựng quy mô hơn để làm từ đường. Ngôi tiền đường gồm 5 gian, toà chính tẩm có tượng Phạm Văn Nghị. Bên cạnh, là 16 bài vị thờ những người có công khai hoang lấm biển, người đã đỗ đạt cao từ tiến sĩ, cử nhân ở vùng Ý Yên. Phạm Văn Nghị, người có công tổ chức, dẫn đầu đoàn quân 365 người ở Nam Định vào Nam đánh Pháp. Có công khai hoang lấn biển, người đã đỗ đạt cao, có sự nghiệp văn thơ xuất sắc được nhân dân yêu mến. 

 


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt