<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Di tích Phạm Đình Hổ

Di tích tại thôn Đan Loan, xã Nhân Quyền, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương, thờ Phạm Đình Hổ (1786-1839). Ông là học giả nổi tiếng Việt Nam đầu thế XIX, từng làm quan đến chức Tế tửu Quốc Tử Giám. Ông để lại nhiều tác phẩm có giá trị, đăc biệt, là quyển 雨中隨 筆 Vũ Trung Tuỳ Bút. Khu di tích có lầu bình thơ và mộ Phạm Đình Hổ. Hằng năm, đến ngày giỗ, con cháu trong gia tộc tổ chức lễ tưởng niệm trọng thể. Di tích được xếp hạng năm 1999.           

                                         

 

 


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt