<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Tỉnh xưa Phước Tuy

Đơn vị hành chính xưa, nay là vùng đất giáp ranh giữa tỉnh Đồng NaiBà Rịa-Vũng Tàu. Năm 1834, đặt làm phủ của tỉnh Biên Hoà, gồm các huyện Phước An, Long Thành, Long Khánh. Phủ lị là Mô Xoài. Năm 1899, Pháp nâng thành tỉnh Bà Rịa.

Thời Việt Nam Cộng Hoà, lập tỉnh Phước Tuy trên địa hạt tỉnh Bà Rịa cũ hồi thuộc Pháp, gồm các quận Đất Đỏ, Long Lễ, Đức Thạnh, Xuyên Mộc, Long Điền, 29 xã, 129 ấp. Diện tích 1927 km2, dân số 102.893 người (1996). Tỉnh Phước Tuy, giáp Long Khánh (Đồng Nai), Đông, giáp tỉnh Bình Tuy (Thuận Hải), Tây Bắc, giáp tỉnh Biên Hoà (Đồng Nai), Tây, giáp tỉnh Gia Định (Thành phố Hồ Chí Minh). Tỉnh lị là Bà Rịa.


©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt