<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Tỉnh xưa Phúc Yên

Tỉnh Phúc Yên, được thành lập vào năm 1902. Ban đầu, với tên gọi là Phù Lỗ. Năm 1903, được gọi là tỉnh Phúc Yên. Tỉnh gồm các huyện: Yên Lãng thuộc phủ Vĩnh Tường của tỉnh Vĩnh Yên, Kim Anh, Đông Anh, Đa Phúc thuộc tỉnh Bắc Ninh. Tỉnh lị là Phúc Yên cách Thành phố Hà Nội 46 km.

Năm 1968, hợp nhất tỉnh Vĩnh Yên thành tỉnh Vĩnh Phúc. Sau sát nhập với Phú Thọ, thành tỉnh Vĩnh Phú. Tháng 11/1996, lại tách ra làm 2 tỉnh Phú ThọVĩnh Phúc như cũ. Năm 1974, Thị xã Phúc Yên, trở thành thị trấn Phúc Yên của huyện Mê Linh.


©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt