<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Thôn xưa Phú Hoà

Năm 1836, là thôn của tổng Tân Phong Trung, huyện Tân Long, tỉnh Gia Định. Năm 1880, là xã thôn của tổng Long Hưng Thượng, hạt Chợ Lớn. Nay thuộc quận 6, thành phố Hồ Chí Minh.

Một địa danh khác năm 1880, là xã thôn của tổng Dương Minh, hạt 20. Nay thuộc vùng Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh


©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt