<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Miếu Nhân Thành

Miếu Nhân Thành thuộc xã Nhân Thành, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Miếu thờ Tri thẩm hình quan Phan Nhân Tường đời Lê Thánh Tông. Tương truyền sau khi ông mất, hồn thiêng ăn vào pho tượng trôi bám vào thuyền một người lái buôn rồi theo chiều gió đi tới bờ sông Nhân Thành thì dừng lại. Dân làng bèn rước tượng lên bờ dựng miếu thờ.


©2019 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt