<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Sông Nhà Bè

Sông Nhà Bè là hợp lưu của sông Đồng Naisông Sài Gòn, còn được gọi là Tam Giang. Ngoài ra, sông Nhà Bè còn có một tên nữa là Phước Bình, do ghép sông Phước Long (sông Đồng Nai) và sông Tân Bình (sông Sài Gòn).

Xưa kia, tại khúc sông này, việc đi lại rất khó khăn, vì lòng sông rộng và nước chảy xiết. Ghe thuyền phải neo lại, đợi khi nào thuận lợi mới đi tiếp. Một phú hộ tên Võ Thủ Hoằng (thường gọi Thủ Huồn), nhằm chuộc lại tội lỗi trước đây, đã làm phước kết tre làm bè và cất nhà ở trên sông, chứa sẵn củi, gạo, nước ngọt để giúp khách đi đường thuỷ khỏi bị đói. Sau đó, nhiều người buôn bán cũng kết hàng chục chiếc bè, tạo thành chợ nổi trên sông. Vì vậy mới có địa danh Nhà Bè.

Từ ngày có “chợ nổi” Nhà Bè, nơi ngã ba sông, thì đoạn sông này cũng được gọi là sông Nhà Bè. Đó là đoạn từ ngã ba Xóm Đồn đến ngã ba Xóm Quán, dài độ 9.500 m. Mỗi khi thuỷ triều lên, nước chảy ngược rất mạnh, đến ngã ba Nhà Bè phân đôi thành hai ngã: một ngã theo sông Đồng Nai về tỉnh Đồng Nai, một ngã theo sông Sài Gòn về thành phố Hồ Chí Minh. Do đó, có câu ca dao:

Nhà Bè nước chảy chia hai

Ai về Gia Định, Đồng Nai thì về.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt