<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Nguyễn Bá Loan

Chí sĩ yêu nước Nguyễn Bá Loan là con Tổng đốc Sơn Hưng Tuyên Nguyễn Bá Nghi, nên tục gọi là Ấm Loan, quê huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi.

Các năm 1906 -1908 ông cùng Lê Khiết tức Bố Khiết, Nguyễn Thụy tức Cử Thụy hay Sụy là ba nhân vật được xem như lãnh tụ phong trào Duy tân ở Quảng Ngãi. Ông cùng các đồng chí hoạt động hướng về ba mục đích bài trừ những tệ nạn xã hội, mở mang dân trí, giành lại chủ quyền dân tộc để mưu cầu hạnh phúc cho nhân dân.

Năm 1908, phong trào Duy tân phát khởi bằng cuộc biểu tình kháng thuế chống sưu, ông là một trong những người lãnh đạo phong trào ở Quảng Ngãi. Thực dân và tay sai Nam triều khủng bố trắng, ông bị bắt giam tại nhà lao tỉnh Quảng Ngãi. Công sứ Pháp là Daudet và Tuần phủ Ưng Định khuyên ông qui hàng sẽ được Nam triều và Pháp trọng đãi, ông phản bác những lời cám dỗ, kiên quyết không khuất phục thực dân và tay sai.

Ngày 7-4-1908, ông bị Pháp bắt giam ở Huế hơn 3 tháng và đến ngày 23-4-1908 bị xử chém ở phía Đông tỉnh thành.

 


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt