<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Nguỵ Khắc Thận

Nguỵ Khắc Thận đỗ cử nhân, không rõ năm sinh năm mất. Chỉ biết ông là một trong số những vị học trò đỗ đạt cao của Bùi Dương Lịch. Quê xã Xuân Viên, huyện Nghi Xuân, tỉnh Nghệ An, nay là xã Xuân Viên, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.

Ông là cha của danh sĩ Nguỵ Khắc Đản.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt