<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Làng nghề Nghĩa Hưng

Vị trí

Làng nghề dệt vải ở Nghĩa Hưng thuộc xã Hoằng Nghĩa, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá.

Sản phẩm

Vải Nghĩa Hưng nổi tiếng nhờ đôi tay khéo léo với kỹ thuật tinh sảo, kỹ thuật điêu luyện của những cô gái vùng chợ Quăng, nhờ đó hàng dệt ra đã đẹp lại bền. Vải nhuộm nâu hoặc nhuôm màu thì càng đẹp, càng bền, làm say lòng khách hàng thuộc mọi lứa tuổi.

Người thợ dệt nơi đây thường xuyên trao đổi và truyền lại kinh nghiệm cho nhau. Có người trong vùng còn thi dệt tốt, dệt đẹp, để vải dệt ta có tiếng. Vải dệt có tiếng mới được nhiều người tiêu thụ, mới giữ được phẩm giá cho cá nhân và cả gia đình.

Ngày nay, làng nghề Nghĩa Hưng dệt vải thước, vải màn bằng khung cải tiến, song chất lượng cũng không kém bất cứ nơi nào trong cả nước.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt