<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Ngô Thì Du

Danh sĩ Ngô Thì Du cũng gọi là Ngô Du, tự Trưng Phủ, Văn Bác, con Ngô Thì Đạo cháu gọi Ngô Thì Sĩ (吳時士) bằng bác ruột. Ngô Thì Du sinh năm Nhâm Thìn (1772) tại làng Tả Thanh Oai, huyện Thanh Oai, tỉnh Hà Đông (nay là huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội).

Ông nổi tiếng về tài văn chương, từng trải qua nhiều lần thi nhưng không đỗ đạt. Đến năm 40 tuổi ông mới ra làm việc với triều Nguyễn, nhận chức Đốc học Hải Dương. Rồi một mực sống an phận thủ thường, chăm lo về văn hóa, giáo dục. Năm 55 tuổi ông xin từ chức về quê.

Năm Canh Tý (1840), ông mất, thọ 68 tuổi. Còn để lại bộ Trưng Phủ công thi văn, gồm 76 bài thơ, văn, phú.

Theo Ngô gia thế phả, ông là người viết tiếp 7 hồi cuối cuốn sách Hoàng Lê nhất thống chí.

Ông cũng có nghiên cứu Phật học, soạn tập Tân đàm tâm kinh là một sách giá trị về Phật học.

Cuốn Trưng Phủ công thi văn là quyển thứ 15 trong bộ Ngô gia văn phái do ông biên soạn gồm một số bài thơ, văn, phú.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt