<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Ngô Thì Đạo

Danh sĩ Ngô Thì Đạo còn có tên khác là Ngô Tưởng Đạo, vì lấy chữ đệm theo họ mẹ, để chịu trách nhiệm thờ cúng theo họ mẹ. Sinh trưởng cuối đời Hậu Lê, em Ngô Thì Sĩ, chú ruột Ngô Thì Nhậm, hiệu Văn Túc, Ôn Nghị. Người làng Tả Thanh Oai, huyện Thanh Oai, tỉnh Hà Đông (nay là huyện Thanh Trì, Thành Phố Hà Nội).

Năm Đinh Sửu (1757), ông đỗ giải nguyên khoa Hoành từ, làm đến Hiến sát sứ Kinh Bắc.

Năm Mậu Thân (1788), quân Tây Sơn kéo ra Bắc, Lê Chiêu Thống chạy sang Kinh Bắc, Ngô Thì Đạo sống lưu vong ở vùng Sơn Nam, ông chủ trương bất hợp tác với Tây Sơn, nên khi Tây Sơn mời ra giúp việc, ông từ chối.

Ngô Thì Nhậm (吳時任; 1746 – 1803) từng có thư gởi đến ông, đàm đạo văn chương, chứ cũng chẳng dám ngỏ điều gì làm phật ý ông.

Năm Nhâm Tuất (1802), ông mất, thọ 70 tuổi, con ông là Ngô Thì Du cũng là bậc danh sĩ nổi tiếng đương thời.

Ông là một trong các danh sĩ thuộc Ngô gia văn phái, một văn phái lớn của lịch sử văn hóa Việt Nam và có nhiều danh sĩ lớn. Các danh gia này trải qua các đời Lê mạt, Tây Sơn, mãi đến triều Minh Mạng (1820 - 1840).


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt