<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Huyện Nam Đàn

Vị trí

Huyện của tỉnh Nghệ An. Đông giáp huyện Hưng Nguyên và huyện Nghi Lộc. Tây giáp huyện Thanh Chương. Bắc giáp huyện Đô Lương. Nam giáp tỉnh Hà Tĩnh.

Thông tin sơ lược

Diện tích: 293,9 km2

Dân số: 153.700 người (2004)

Mật độ dân số: 523 người/km2

Bao gồm thị trấn Nam Đàn và 22 xã: Nam Giang, Nam Cát, Kim Liên, Xuân Lâm, Hồng Long, Nam Lĩnh, Xuân Hòa, Vân Diên, Nam Kim, Khánh Sơn, Nam Thái, Nam Anh, Nam Thanh, Nam Lộc, Nam Thượng, Nam Hưng, Nam Trung và Nam Phúc.

Nam Đàn nằm trong khoảng từ 18°34’ đến 18°47’ vĩ Bắc và trải rộng từ 105°24’ đến 105°37’ kinh Đông. Khí hậu Nam Đàn tương đối khắc nghiệt. Có một mùa hanh khô kéo dài từ tháng 1 đến tháng 3 Dương lịch, mùa nóng từ tháng 4 đến tháng 8, mùa mưa từ tháng 9 đến tháng 12. Lượng mưa hàng năm cao nhất là 2,228 mm, thấp nhất là 1,402 mm, trung bình là 1,428 mm.

Nam Đàn là quê hương ghi nhận nhiều di tích lịch sử nhất của Chủ tịch Hồ Chí Minh và những thành cổ của tỉnh Nghệ An.                       


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt