<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Cửa sông Mỹ Á

Cửa Mỹ Á ở phía Đông Bắc huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi. Nơi đây có một chi lưu của sông Vệ đổ ra biển, phía Bắc xã Phổ Vinh, phía Nam xã Phổ Quang. Cửa biển hẹp tàu thuyền khó đậu.


©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt