<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Vua Mạc Mậu Hợp

Mạc Mậu Hợp là vị vua đời thứ năm nhà Mạc, sinh năm Quý Hợi (1563), con trưởng Mạc Phúc Nguyên. Nguyên quán là người xã Cao Đôi, huyện Bình Hà, nay là thôn Long Động, xã Nam Tân, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương.

Tháng 2 năm Giáp Tý (1564), ông được đưa lên nối ngôi cha, có hai ông chú là Khiêm vương Mạc Kính Điển và Ứng vương Mạc Đôn Nhượng phụ tá. Nhờ hai ông chú này bảo vệ ông trong cuộc chiến với nhà Lê và các thế lực nội phản nên ông mới ở yên được trên ngôi cho tới lúc trưởng thành.

Tháng 10 năm Canh Thìn (1580), Mạc Kính Điển mất, Mạc Đôn Nhượng thay thống lãnh binh quyền, lúc này ông đã được 17 tuổi, biết cùng ông chú toan lo mọi việc. Nhưng tình thế vẫn gay go, lắm lúc bị quân Lê đánh phá dữ dội, ông phải bỏ kinh thành mà lẩn tránh nhiều nơi.

Năm Nhâm Thìn (1592), quân Lê bắt đầu tổng tấn công, quân Mạc thua to, rút lui tháo chạy liên miên, ông lánh thân nơi huyện Phượng Nhãn (hay Phượng Nhỡn), nay là thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, cắt tóc giả làm sư, vào chùa Mô Khuê ẩn náu. Quân Lê truy lùng ráo riết, phát giác được ông giả làm sư, lập tức bao vây chùa bắt ông giải về đại bản dinh. Ông tuyệt vọng than dài, nhưng trước mặt các tướng nhà Lê, ông vẫn anh dũng không khuất phục.

Trung tuần tháng 1 năm Nhâm Thìn (1592), Mạc Mậu Hợp bị chém đầu tại bãi cát Bồ Đề, hưởng dương 29 tuổi, ở ngôi 28 năm, gồm các niên hiệu: Thuần Phúc, Sùng Khang, Diên Thành, Đoan Thái, Hưng Trị, Hồng Ninh.

Con ông là Mạc Toàn nối ngôi xưng hiệu Vũ An cũng bị bắt và bị giết tại Bến Cỏ hay Thảo Tân. Nhà Mạc đến đây là hết thời oanh liệt, con cháu về sau kế tiếp hùng cứ vùng Cao Bằng.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt