<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Sông Lục Nam

Sông Lục Nam bắt nguồn từ vùng núi rừng của huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn, dài 175km. Phần lớn chiều dài của sông chảy trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, qua các huyện: Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam rồi nhập vào sông Thương ở ngã ba Phượng Nhãn, giữa hai huyện Lục NamYên Dũng.

Sông Lục Nam có các phụ lưu là sông Cẩm Đàn, Mai Xiu, Đạo Bình, Vi Loại. Dòng sông Lục Nam rất trong và sâu, tàu thuỷ có thể chạy tới chân núi Bảo Đài. Sông có tên chữ là Minh Đức.


©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt