<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Rạch Lò Gốm

Rạch ở quận 6, thành phố Hồ Chí Minh, dài độ 2.800m, vốn là chi nhánh của sông Bến Nghé, dòng nước thông với các ngòi từ cánh đồng Tân Hoà Đông và Cầu Tre thuộc quận 6, kinh Bao Ngạn ở quận 11quận Tân Bình, nối với kênh Nhiêu Lộc. Ngày xưa, hai bên rạch có nhiều lò gốm.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt