<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Lê Thì Hiến

Tiểu sử

Danh tướng Lê Thì Hiến còn gọi là Lê Thời Hiến đời Lê Thần Tông (黎神宗; 1619-1643), quê làng Phú Hào, huyện Lôi Dương, tỉnh Thanh Hóa nay là thôn Phú Hào, xã Phú Thọ, huyện Triệu Hoá, tỉnh Thanh Hoá.

Từ Quý Tỵ 1653 ông làm thuộc tướng ở dinh trấn Kì Hoa, bị binh chúa Nguyễn kéo đến đánh úp, thua to, ông bị cách chức. Ất Mùi 1655 Phạm Công Trứ tiến cử ông cho Ninh Quận Công Trịnh Toàn, ông được dùng lại. Sau nhiều trận thắng quân chúa Nguyễn, ông được phong làm Đô đốc Đồng tri, tước Hào Quận Công, rồi thăng Hữu Đô đốc.

Năm Kỷ Hợi 1659, ông được phong Thiếu bảo, trấn thủ ở Nghệ An, Sơn Tây, Tuyên Quang.

Năm Giáp Dần 1674, ông được thăng Thái phó, ông mất tháng 9 năm Bính Thìn 1676, thọ 65 tuổi. Sau khi mất được tặng Thái tể thụy là Nghiêm Trí.

Các con ông là Lê Thì Liêu, Lê Thì Kinh, Lê Thì Hải cũng là những sĩ phu có danh tiếng đương thời.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt