<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Vua Lê Kính Tông

Vua Lê Kính Tông (黎敬宗) tên huý là Lê Duy Tân là vua nhà Hậu Lê, miếu hiệu Kính Tông Huệ hoàng đế, con thứ của Lê Thế Tông.

Khi vua Thế Tông băng, đúng lí anh ông là thái tử Duy Trì phải được lên nối ngôi, nhưng Bình An vương Trịnh Tùng lại phế Duy Trì đi, đưa ông lên ngôi vào ngày 27-8 năm Kỷ Hợi (1599). Bấy giờ ông mới 11 tuổi.

Ông là vua đầu tiên chứng kiến cuộc tranh hùng giữa hai họ Trịnh - Nguyễn và bị áp lực của Bình An vương Trịnh Tùng rất nặng.

Năm Kỷ Mùi (1619), ngày 12-5 ông bị Trịnh Tùng ra lệnh xử giảo (thắt cổ chết), hưởng dương 31 tuổi, táng tại Bố Vệ lăng, làng Bố Vệ, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Ở ngôi 20 năm, đổi niên hiệu 2 lần:

  • Thuận Đức: Canh Tý (1600 )đến tháng 11 (1 năm).

  • Hoằng Định: tháng 11 Canh Tý (1600) - tháng 5 Kỷ Mùi (1619) (20 năm).


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt