<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Vua Lê Hiến Tông

Vua Lê Hiến Tông (黎憲宗) là con trưởng của vua Lê Thánh Tông, sinh năm Tân Tỵ 1461 nhằm ngày 10-8-1461. Lê Hiến Tông có tên huý là Lê Tranh, và một tên huý khác là Huy, niên hiệu Cảnh Thống.

Lê Hiến Tông lên ngôi vào năm  37 tuổi. Ông là một ông vua thông minh, trí tuệ hơn người, tính tình ôn hoà. Lúc ở ngôi, Lê Hiến Tông chú trọng chăm lo phát triển về nông nghiệp: bảo vệ đê điều, ruộng đồng, trồng dâu nuôi tằm,.... đặc biệt là việc giáo dục quan lại chống thói quan liêu và tham nhũng.

Trong những năm Lê Hiến Tông trị vì, đất nước yên ổn không có loạn lạc. Năm 1504, Lê Hiến Tông bệnh nặng và mất ngày 23 tháng 5 năm Giáp Tý 1504, thọ 44 tuổi. Thụy hiệu do Lê Túc Tông đặt cho ông là Thể Thiên Ngưng Đạo Mậu Đức Chí Chiêu Văn Thiệu Vũ Tuyên Triết Khâm Thành Chương Hiếu Duệ Hoàng Đế. Lăng mộ được xây dựng tại xã Xuân Lam, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hoá (ngày nay nằm trong khu di tích Lam Sơn) gọi là Dụ Lăng.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt