<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Vua Lê Đại Hành

Lê Đại Hành (黎大行) còn gọi là Lê Hoàn, vua nhà Tiền Lê, thuỵ hiệu Đại Hành hoàng đế. Xem Lê Hoàn

 


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt