<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Sông Krông Bông

Sông Krông Bông thuộc huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk. Đây là phụ lưu của sông Krông Ana bắt nguồn từ vùng núi Ca Đung cao 1.978m, chảy theo hướng Đông Nam – Tây Bắc nhập vào Krông Ana ở bờ trái. Diện tích lưu vực 809km2, cao trung bình 950m. Tổng lượng nước 0,62 km3 ứng với lưu lượng nước trung bình năm là 19,6m3/s và mô đun dòng chảy năm là 25l/s.km2.


©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt