<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Sông Krông Ana

Sông Krông Ana thuộc huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk do ba con sông Krông Búk, Krông PắkKrông Bông hợp thành chảy qua bảy con thác của tỉnh đổ vào sông Sêrêpốk. Sông Krông Ana tiếng Êđê có nghĩa là sông cái là một trong những con sông lớn trên cao nguyên Đắk Lắk với dòng chảy uốn lượn quanh co. Phần lớn nằm trên địa bàn huyện Lắk Krông Ana. Đây là con sông cung cấp một lượng nước rất lớn cho những cánh đồng màu mỡ và là nguồn thuỷ sản dồi dào ở Tây Nguyên.


©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt