<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Làng nghề Khánh Sơn

Làng nghề Khánh Sơn thuộc xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Đây là làng chuyên về dâu – tằm – tơ.


©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt