<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Cửa thành Kẻ Trài

Cửa thành Kẻ Trài có tên gọi là Đông Bắc Môn, nằm ở góc Đông Bắc của Kinh Thành, bên ngoài là phường Phú Bình, bên trong là phường Thuận Lộc, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế. Cửa nằm bên bờ Tây của sông Đông Ba. Phần vòm cửa được xây dựng vào năm 1809, dưới thời Gia Long, vọng lâu được xây dựng vào năm 1824, dưới thời vua Minh Mạng. Ngày xưa, Kẻ Trài là tên một xóm ở phía trước cửa thành, nơi đây có chợ Mới, có Hàng Bè, có phố Đông Hội, thương nhân Bắc kỳ đưa hàng hoá vào buôn bán, họ làm lều quán lúp súp, thành những dãy nhà trài trải hai bên bờ sông, dân bản địa thường gọi là Kẻ Trài, từ đó cửa Đông Bắc cũng có tên là Kẻ Trài.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt