<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Huyện Hoằng Hoá

Vị trí

Hoằng Hóa là một huyện đồng bằng ven biển tỉnh Thanh Hoá. Ðông giáp biển Đông. Tây giáp huyện Thiệu Hóa, Yên Ðịnh và Vĩnh Lộc. Nam giáp huyện Quảng Xương, thành phố Thanh Hóa và một phần huyện Ðông Sơn. Bắc giáp huyện Hậu Lộc.

Thông tin sơ lược

Diện tích: 224,6km2

Dân số: 246.000 người (2004)

Mật độ dân số: 1.059 người/km2

Bao gồm thị trấn Bút Sơn và 46 xã: Hoằng Khánh, Hoằng Xuân, Hoằng Trung, Hoằng Phương, Hoằng Kim, Hoằng Phú, Hoằng Giang, Hoằng Hợp, Hoằng Lý, Hoằng Quỳ, Hoằng Cát, Hoằng Khê, Hoằng Trinh, Hoằng Lương, Hoằng Sơn, Hoằng Xuyên, Hoằng Đắc, Hoằng Minh, Hoằng Anh, Hoằng Long, Hoằng Vinh, Hoằng Đồng, Hoằng Thịnh, Hoằng Lộc, Hoằng Thái, Hoằng Thắng, Hoằng Đạo, Hoằng Phúc, Hoằng Quang, Hoằng Đồng, Hoằng Đạt, Hoằng Hà, Hoằng Yến, Hoằng Trường, Hoằng Hải, Hoằng Tiến, Hoằng Thanh, Hoằng Đông, Hoằng Ngọc, Hoằng Lưu, Hoằng Phu, Hoằng Thành, Hoằng Trạch, Hoằng Tân, Hoằng Phong và Hoằng Châu.

Lịch sử

Thời Ðinh - Lê gọi là giáp Cổ Hoằng, thời Lý - Trần gọi là Cổ Ðằng, thời nhà Hồ, đổi là huyện Cố Linh, thời thuộc Minh, gọi là huyện Cố Ðằng. Ðến thời Lê Thánh Tông, niên hiệu Hồng Ðức thứ nhất (năm 1470), đổi thành huyện Hoằng Hoá. Dưới thời Minh Mạng (năm 1838), một số làng, tổng ở phía Bắc được cắt ra cùng với tổng Ðại Ly ở huyện Hậu Lộc, lập nên huyện Mỹ Hoá do huyện Hoằng Hoá kiêm nhiệm. Ðầu thế kỷ XX, huyện Mỹ Hoá giải thể, các làng, tổng trên lại nhập về Hoằng Hoá. Từ đó, địa giới Hoằng Hoá ổn định cho đến ngày nay.

Tiềm năng

Hoằng Hoá, hiện được đánh giá là một trong những huyện đi đầu của Thanh Hoá về phát triển kinh tế - xã hội theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Hoằng Hoá, tập trung phát triển nuôi trồng thuỷ sản, chăn nuôi gia cầm theo phương pháp công nghiệp, khuyến khích các nhà đầu tư xây dựng cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, tạo bước đột phá trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế.


©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt