<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Núi Hoành Sơn

Dãy núi xuất phát từ Trường Sơn, chạy ngang ra biển, giáp giới giữa tỉnh Hà Tĩnh với Quảng Bình, ngang vĩ tuyến 180B. Đường kinh tuyến106oĐ, cắt dãy Hoành Sơn thành 2 nửa Đông Tây bằng nhau. Đỉnh cao nhất 1044m, cách đường quốc lộ 1A khoảng 15km.. Đường xuyên Việt, phải đi qua đèo Ngang ở độ cao 120m sát biển.

Tương truyền, Nguyễn Hoàng (thế kỷXVI) sợ bị Trịnh Kiểm tiêu diệt, hỏi kế Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, được ông ban sáu câu sấm: “Hoành Sơn nhất đái, vạn đại dung thân”(một dải Hoành Sơn dung thân muôn đời), Nguyễn Hoàng hiểu ý, xin vào trấn thủ Thuận Hóa (phía Nam Hoành Sơn) mở đầu dòng chúa Nguyễn, Nam tiến có quy mô, phân chia Đàng Trong, Đàng Ngoài.

Lũy đá trên núi Hoành Sơn, thời Nguyễn thuộc huyện Bình Chính, tỉnh Quảng Bình. Tương truyền, lũy do Ninh quận công Trịnh Toàn (đời Lê) xây dựng. Năm Lệ Thịnh Đức, Trịnh Tráng sai con út là Toàn trấn thủ Nghệ An để chống nhau với tướng miền nam, là Nguyễn Hữu Tiến, Nguyễn Hữu Dật. Năm Đinh Dậu, Trịnh Tráng chết, con là Tạc lên nối ngôi. Toàn khi ấy đóng quân ở xã Quảng Khuyến, huyệnThiên Lộc, đào hào đắp lũy, chia giữ chỗ yến hại. Tạc ngờ Toàn có âm mưu gì, bàn triệu Toàn về, tống giam ngục. Vậy chưa chắc Toàn đã đắp lũy này. Viết sử chép: vua Lâm Ấp là Phạm VănCầu, Thái thú Nhật Nam là Chu Phồn mưu lấy Hoành Sơn làm địa giới. Hoặc lúc ấy Lâm Ấp đắp lũy chăng ? Lại thấy thơ của Bùi Tồn Trai có câu rằng: Cố thành Lâm Ấp trúc; Lục lộ Tử Công bình, nghĩa là thành cũ do Lâm Ấp đắp, đường bộ do Tử Công (tức Hà Tử Công đời Trận Duệ Tông) làm...


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt