<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Cửa khẩu Hoành Mô

Cửa khẩu ở xã Xã Hoành Mô, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh, gần biên giới Trung Quốc, cách Tiên yên 54km, có đường ô tô nối liền với huyện lị Bình LiêuTiên Yên chạy theo lưu vực sông Tiên Yên.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt