<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Quần đảo Hoàng Sa

Quần đảo Hoàng Sa, thuộc huyện đảo Hoàng Sa, TP Đà Nẵng ở biển Đông cách TP Đà Nẵng 50 hải lý, ở khoảng vĩ độ 16030’B, kinh độ 111040’Đ gồm các đảo: đảo Tây, đảo Cây, đảo Bắc, đảo Nam, đảo Phú Lâm, Hoàng Sa, Hữu Nhật, Lincôn, Duy Mông, Quang Ảnh, Quảng Hoà, Bạch Quỷ, Triton và một số cồn, bãi, đá ngầm, sản xuất tổ yến sào, và phân chim dùng làm phân bón.

Lịch sử chủ quyền

Giám mục người Pháp ở Ấn Độ có thời gian ở Việt Nam, đã xuất bản quyển sách năm 1833, nói rằng vua Gia Long đã cắm lá cờ lên quần đảo. Năm 1817, tàu Ma Cao đỗ ở Đà Nẵng đã dâng vua Gia Long bản đồ quần đảo này. Năm 1836, vua Minh Mạng sai Suất đội Phan Hữu Nhật tới quần đảo Hoàng Sa đo đạc, xác định vị trí các đảo, vẽ bản đồ. Thuyền trưởng người Pháp là Lapique chủ hãng tàu biển chạy đường Viễn Đông, tháng 8/1929, có bài đăng trên báo Extrême Asia, nói rằng trong quyển địa lí xứ Đàng Trong của Chaigneau có nói đến quần đảo này và vua Gia Long năm 1816, mới quyết định chiếm quần đảo Hoàng Sa.

Năm 1932, toàn quyền Đông Dương ra nghị định đặt quần đảo Hoàng Sa thành một đại lí hành chính thuộc tỉnh Thừa Thiên. Năm 1938, Bảo Đại chia quần đảo Hoàng Sa ra 2 nhóm: nhóm Croissant (Nguyệt Thiềm) và nhóm Amphitrite (Tuyên Đức) và đặt 2 đại lí hành chánh tại đảo Pattle (Hoàng Sa) và đảo Ĩle Boisée (Phú Lâm) dưới quyền công sứ Thừa Thiên.

Những tranh chấp

Năm 1940, Nhật đánh chiếm quần đảo. Đến 5/1946, Pháp cho tàu Savaranan de Brajila chiếm quần đảo. Năm 1956, lợi dụng Pháp rút khỏi Đông Dương, Trung Quốc đã bí mật đưa quân đội đổ bộ lên 2 đảo Phú Lâm và Lincôn. Ba năm sau, họ lại đổ bộ lên các đảo Hữu Nhật, Duy Mong, Quảng Hoà nhưng bị thất bại.

Năm 1961, quân đội Sài Gòn giữ quần đảo Hoàng Sa và đặt thành xã Hoà Vang thuộc tỉnh Quảng Nam. Đầu tháng 1/1974, khi phát hiện biển Đông có mỏ dầu, Trung Quốc cho quân đánh quân đội Sài Gòn khỏi quần đảo Hoàng Sa. Sau ngày thống nhất đất nước, Chính phủ cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã tuyên bố chủ quyền của mình trên quần đảo này và năm 1982, ra quyết định sáp nhập và tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng. Tuy nhiên, hiện nay, Trung Quốc cũng tuyên bố chủ quyền và đã cho xây dựng sân bay đồng thời khai thác du lịch trên đảo.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt