<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Hoàng Quang

Hoàng Quang là ẩn sĩ thời Nguyễn sơ, quê ở làng Thái Dương, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên nay là huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Ông học thức uyên bác, có lần Nguyễn Huệ vời ông ra nhưng ông từ chối. Họ Nguyễn Phúc muốn dùng ông nhưng ông cũng tạ từ. Ông ở ẩn không màng danh lợi.

Ông mất khoảng năm Tân Dậu (1801), văn chương của ông còn được truyền tụng: Hoài Nam ca khúc (Khúc ngâm Hành Nam) dài 670 câu lục bát, thêm nhiều bài thơ Đường luật, một bài văn tế, một bài văn cáo gồm trong ca khúc ấy và một bản dịch Chức cẩm Hồi văn của Tô Huệ.

Khúc Hoài Nam được con gái ông Nguyễn Phúc Khoát là Ngọc Huyên, sao ra truyền vào Nam. Đây là áng văn chương xuất sắc vào thời k văn học lịch triều đang phát triển.

Con ông là Hoàng Hoán được vua Gia Long mời làm quan đến chức Hữu Tham tri bộ Lại. Các hậu duệ của ông đều làm quan các triều kế tiếp.

 


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt