<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Núi Hoàng Liên Sơn

Dãy núi cao nhất Việt Nam, nằm giữa sông Hồng và sông Đà, chạy theo hướng Tây Bắc - Đông Nam, từ biên giới Việt-Trung, giữa hai tỉnh Lào CaiLai Châu, và kéo dài đến tận Yên Bái. Dãy núi này, có đỉnh Phangxipăng cao 3143m, có lúc có tuyết phủ. Phangxipăng, theo tiếng dân tộc Dao là tam thanh bản, chỉ 3 khối đá phẳng trên chót đỉnh.

Danh từ Hoàng Liên Sơn mới đặt gần đây, với ý nghĩa là núi có nhiều cây hoàng liên. Dãy núi này, ngăn trở sự giao thông giữa vùng Tây Bắc với các tỉnh ở lưu vực sông Hồng chỉ có thể qua lại bằng hai đèo cao.  Dãy núi còn có nhiều đèo cao như đèo Mây 2020m, đèo Khau Cọ 1068m, đèo Ô Quy Hồ 2000m, những đỉnh cao: Bạch Môn Lương 2996m, Phutaleng để nối khu vực Tây bắc với lưu vực sông Hồng...


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt