<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Hoàng Công Chất

Hoàng Công Chất là lãnh tụ cuộc khởi nghĩa đời Lê Mạt (không rõ năm sinh).

Năm Canh Thân (1740), ông cùng Võ Đình Dung, Đoàn Danh Chấn, Tú Cao phát động những cuộc khởi nghĩa lớn ở Sơn Nam, Ngâm Già. Năm 1745, quân khởi nghĩa tập kích bắt và giết chết trấn thủ Sơn Nam là Hoàng Công Kỳ. Ông đem quân tiến công vào các huyện lị và đánh bại nhiều đạo quân đàn áp của triều đình. Rồi đặt bản doanh ở huyện Thần Khê và Thanh Quan.

Năm 1748, vua Lê, chúa Trịnh phái Phạm Đình Trọng, Hoàng Ngũ Phúc đem quân tấn công vào Mã Não và Hương Nhi, quân khởi nghĩa cùng với Nguyễn Tuyển, Nguyễn Cừ nhưng thua trận, ông cùng con là Hoàng Công Toản đến Mỹ Lương theo thủ lĩnh khởi nghĩa tên là Tương. Sau đó quân của Tương bị đánh tan, cha con ông bỏ chạy vào Thanh Hoá. Triều đình ban thưởng ai bắt được ông thì được tước quận công, hàm tam phẩm. Tuy nhiên, năm 1750 ông theo đường núi tiến ra vùng Hưng Hoá.

Năm Tân Tỵ (1761), bị triều đình đàn áp dữ dội, ông chạy lên động Mãnh Thiên (ở phía Bắc Hưng Hoá) bám đất bám dân, chiếm giữ cả mấy châu gần đấy, lực lượng có tới hàng vạn người. Chúa Trịnh tập trung binh lực đàn áp cuộc khởi nghĩa. Tam Vạn Thành và căn cứ động Mãnh Thiên bị tấn công liên tục. Trong lúc đó, ông bị bệnh nặng và qua đời, con của ông là Hoàng Công Toản không chống nổi, bỏ chạy sang Vân Nam, cơ nghiệp của ông sụp đổ.

Ông là một trong những danh tướng thời ấy, đã thể hiện khí phách hiên ngang, kiên cường trước bạo quyền và bất công trong xã hội.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt