<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Huyện Hoà An

Huyện của tỉnh Cao Bằng. Bốn mặt Đông, Tây, Nam, Bắc bao quanh thị xã Cao Bằng. Đông, giáp huyện Trà Lĩnh và huyện Quảng Uyên. Tây, giáp huyện Nguyên BìnhThông Nông. Nam, giáp huyện Thạch An. Bắc giáp huyện Hà Quảng và huyện Trà Lĩnh. 

Diện tích: 656,5km2

Dân số: 63.300 người (2004)

Mật độ dân số: 96 người/km2

Hoà An, có thị trấn Nước Hai và 23 xã: Dân Chủ, Đức Long, Công Trừng, Trương Lương, Nam Tuấn, Đại Tiến, Đức Xuân, Ngũ Lão, Bế Triều, Bình Long, Hồng Việt, Hoàng Tung, Bình Dương, Hưng Đạo, Trưng Vương, Bạch Đằng, Lê Chung, Chu Trinh, Hồng Nam, Hà Trì, Quang Trung, Nguyễn Huệ và Vinh Quang.

Tên phủ ở tỉnh Cao Bằng, đặt năm Minh Mạng thứ 15 (1834), gồm 2 huyện Thạch Lâm và Thạch An, phủ lị ở xã Nhượng Bản (Thạch Lâm). Năm 1852 bỏ, sát nhập vào phủ Trùng Khánh.

Hoà An là vựa lúa, thuốc lá của tỉnh. Là nơi có nhiều điểm di tích lịch sử cách mạng, gắn liền với phong trào cách mạng của tỉnh và cả nước.


©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt