<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Huyện Hạ Lang

Vị trí

Huyện ở phía Đông tỉnh Cao Bằng. Đông giáp Trung Quốc. Tây giáp huyện Quảng YênTrùng Khánh. Nam giáp huyện Phục Hoà và Trung Quốc. Bắc giáp huyện Trùng Khánh và Trung Quốc.

Thông tin sơ lược

Diện tích: 463,4 km2

Dân số: 25.900 người (2004)

Mật độ dân số: 56 người/km2

Bao gồm thị trấn Hạ Lang và 13 xã: Minh Long, Lý Quốc, Thắng Lợi, Đồng Loan, Đức Quang, Kim Loan, Thanh Nhật, Quang Long, An Lạc, Vinh Quý, Thái Đức, Thị Hoa và Cô Ngân.

Lịch sử

Huyện đời Trần gọi là châu Tư Lang. Thời Minh là Hạ Tử Lang thuộc phủ Lạng Sơn. Đầu đời Hậu Lê là châu Hạ Lang thuộc phủ Cao Bằng, xứ Thái Nguyên. Nay là huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng. Huyện Hạ Lang đời Hậu Lê, có các tổng Điều Long, Tuyên Đường, Lệnh Cấm, Vĩnh Thọ. Châu Hạ Lang trước do họ Bế thế tập cai trị. Năm 1834, Minh Mạng đặt làm huyện do lưu quan thay thổ quan cai trị.

Du lịch

Đến với Hạ Lang, du khách có thể thăm căn cứ địa Lũng Luông, bản làng Huyền Du địa danh gắn liền với tên tuổi của của bà Nguyễn Thị Duệ.


©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt