<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Làng cổ Hà Trung
Gio Linh - Quảng Trị

Làng Hà Trung ở huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị, làng chuyên trồng lúa và hồ tiêu. Quê Trần Đình Túc, một nhà ngoại giao đời Thiệu Trị, Tự Đức đã từng giữ nhiều chức vụ quan trọng dưới triều Nguyễn.


Kỳ Hải - Kỳ Anh - Hà Tĩnh

Làng ở xã Kỳ Hải, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Đồn thu thuế về đời Nguyễn. Năm 1822 đổi làm phủ Hà Hoa, sau là phủ Hà Thanh. Quê anh em Lê Đức, Lê Tuấn.

Lê Đức đỗ tiến sĩ và Hoàng Giáp, khoa Tân Sửu (1841), đỗ phó bảng khoa Nhâm Dần niên hiệu Thiệu Trị 2 (1842), làm quan Kiểm thảo. Lê Tuấn, đỗ cử nhân khoa Canh Tuất (1850), đỗ hoàng giáp khoa Quý Sửu (1853), từng giữ nhiều chức vụ quan trọng trong triều ngoài quận, 2 lần làm Chánh sứ. Khi ông mất, linh cữu đưa về kinh được vua Tự Đức đích thân làm văn tế, sai quan bộ Lễ tổ chức tang lễ rất trọng thể, truy tặng làm Hiệp biện đại học sĩ.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt