<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Tỉnh xưa Hà Nam Ninh

Tỉnh thành lập ngày 27/12/1975, do sát nhập tỉnh Nam Hà (Nam Định, Hà Nam)  với tỉnh Ninh Bình. Diện tích 3.796 km2, dân số 3.156.454 ngừơi (1986). Năm 1991, lại tách ra 3 tỉnh như cũ.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt