<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Đình Hà Hồi

Ngôi đình làng ở xã Hà Hồi, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội. Theo vết tích để lại, có thể phỏng đoán đình được xây dựng vào năm 1578, thờ Cao Sơn Đại Vương. Cấu trúc của ngôi đình cổ theo kiểu nội Công (工), ngoại Quốc (国), chạm khắc tinh xảo, nghi môn gồm 5 cửa, là một trong những nghi môn đẹp của kiến trúc đình chùa trong nước.

Cuối thế kỷ XVIII, quân Mãn Thanh đã đóng quân tại làng Hà Hồi, bị quân Tây Sơn tiêu diệt gọn trong chiến dịch thần tốc đánh ra Thăng Long vào đêm mồng 5 tết Kỷ Dậu (1789). Hội đình hàng năm, diễn ra vào ngày 15 tháng Ba âm lịch. Đây là một Hội lớn chung của các làng trong tổng Hà Hồi cũ, thuộc huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội hiện nay. Ngôi đình đã được xếp hạng Di tích Lịch sử - Văn hoá năm 1985 và hiện đang được trùng tu tôn tạo.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt