<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Di chỉ Cồn Thoóc Loóc

Di chỉ khảo cổ học được phát hiện năm 1978, tại xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Hiện vật có rìu đá có vai, rìu đá hình thang; một số mảnh gốm và chân chạc. Di chỉ có niên đại thuộc hậu kỳ đồ đá mới.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt