<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Di chỉ Ba Đồn

Di chỉ khảo cổ học được khai quật hồi năm 1986, tại thị trấn Ba Đồn, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Các nhà khảo cổ đã tiến hành đào hai hố khai quật và đã thu được nhiều hiện vật có giá trị lịch sử thuộc văn hoá khảo cổ học Bàu Tró.

Hố thứ nhất có diện tích khai quật 18m2. Hiện vật gồm: đồ đá (bôn, bàn mài, mảnh tước); đồ gốm (cốc, bát, chậu, nồi to, nồi nhỏ). Ngoài ra còn có 24 cục thổ hoàng và một ít xương động vật bị gãy nát. Hố thứ hai có diện tích khai quật là 100m2. Hiện vật gồm rìu, cuốc, bôn; gốm 16.101 mảnh bao gồm: nồi, bình, bát, cốc, mâm đồng.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt