<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Phủ Diễn Châu

Tên phủ thời Lê, ở phía Bắc Nghệ An giáp giới Thanh Hoá. Xưa là đất huyện Hàm Hoan, đời Đường, năm Trinh Quán đổi là Diễn Châu. Có 2 huyện Đông Thành (nay là Yên Thành) và Quỳnh Lưu. Hai huyện này đều giáp biển. Phủ này địa giới rộng xa, người phần nhiều thuần hoà, chăm học.Về việc đỗ đạt thì huyện Đông Thành thịnh hơn. Thời Nguyễn có 2 huyện tính nhiếp và 1 huyện Đông Thành (đời Trần là Thổ Thành), Quỳnh Lưu (thời thuộc Minh là đất hai huyện Quỳnh Lâm và Phù Lưu), An Thành (huyện tính nhiếp, vốn là đất huyện Đông Thành). Tháng 3/1812 nổ ra cuộc khởi nghĩa chống triều đình nhà Nguyễn, do Nguyễn Tuấn (người Thanh Hoá, tự xưng là Hồ Đô Uy Thống) lãnh đạo, hoạt động ở vùng Diễn Châu, Nghệ An.


©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt