<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Dương Bá Cung

Danh sĩ Dương Bá Cung đời Tự Đức, hiệu Cấn Đình, quê ở làng Nhị Khê, huyện Thường Tín, tỉnh Hà Đông, nay là huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội. Đương thời ông cùng Nguyễn Định, Ngô Thế Vinh sưu tập, bình duyệt và khảo chính thơ văn Nguyễn Trãi, soạn thành bộ Ức Trai di tập, sách này được ấn hành vào năm Mậu Thìn (1868).

Sách có ba bài tựa của Nguyễn Năng Tĩnh, Ngô Thế Vinh và của ông. Toàn bộ sách gồm bảy quyển:

  • Thi tập (Hán văn).

  • Nguyễn Phi Khanh thi văn tập.

  • Văn tập (phần lớn là công văn).

  • Quân trung từ mệnh tập.

  • Truyện Nguyễn Phi Khanh và những chiếu, chế của các triều đại phong cho Nguyễn Trãi.

  • ỨcTrai dư địa chí.

  • Quốc âm thi tập.

Ông là người có công trong việc sưu tầm và giới thiệu thơ văn của Nguyễn Trãi đầu tiên trong lịch sử văn học nước nhà.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt