<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Chi Clematis

CLEMATIS L., họ Hoàng liên – Ranun-culaceae [Từ chữ Hy Lạp clematis, do chữ clema: gốc nho. Cây có nhiều cành leo như cây nho] – Dây vằng, Hoa ông lão, Dây mộc thông.

Cây hóa gỗ, có nhiều cành, mọc leo. Lá mọc đối, đơn hay kép, hình lông chim hoặc kép ba, lá chét 3 - 15; cuống lá và cuống lá chét thường xoắn.

Cụm hoa xim ở nách lá hoặc ở ngọn. Lá đài 4, ít khi 5 - 8, có tiền khai van, mỏng, cứng hoặc hơi dày hoặc dạng cánh hoa và mỏng. Cánh hoa không có. Nhị nhiều. Lá noãn nhiều, thường có vòi dài, đồng trưởng; noãn sinh sản độc nhất, treo. Quả gồm nhiều quả bế rời với vòi nhụy thường dài và có mào lông.

Gồm tới 230 loài của các vùng ôn đới Bắc và các núi nhiệt đới châu Phi. Ở nước ta có 16 loài. Hiện có nội dung của 12 loài :

Clematis armandii

Clematis brevicaudata

Clematis buchananiana

Clematis chinensis

Clematis fasciculiflora

Clematis gouriana

Clematis henryi

Clematis leschenaultiana

Clematis loureiriana

Clematis meyeniana

Clematis smilacifolia

Clematis uncinata


©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt