<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Chimonobambusa

CHIMONOBAMBUSA Makino, họ Lúa - Poaceae [Từ chữ Hy Lạp cheimon: mùa đông và chi bambusa; ý nói các loài trúc này chịu được giá lạnh] - Trúc vuông.

Trúc có thân ngầm mọc tản. Thân mọc cách xa nhau, mỗi mắt có 3 cành.

Thân vuông. Các đốt gốc có một vòng rễ biến thành gai nhọn.

Gồm 12 loài phân bố ở Đông Nam Á; ở nước ta có 1 loài.

Chimonobambusa quadrangularis


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt