<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Núi Chóp Chài

Núi Chóp Chài thuộc huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. Núi Chóp Chài còn gọi là núi Quang Nghiễm, cao 653m.


©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt