<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Châu Doãn Trí

Châu Doãn Trí hay (Chu Doãn Trí - 朱允緻) là Xử sĩ đời Thiệu Trị (紹治; 1807 - 1847), tự Viễn Phu, hiệu Chu Tạ Hiên. Con tiến sĩ Châu Doãn Lê đời Lê Hiến Tông (黎 獻 宗; 1497 - 1504), quê huyện Đông Ngạn, phủ Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh (nay thuộc xã Hương Mạc, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh).

Khi còn trẻ ông theo học Phạm Quý Thích, có tài đức, có tiết tháo, không vọng cầu danh lợi, lại rất giỏi y học. Ông đã để lại nhiều bài thơ văn hay. Thơ văn của ông hầu hết là thơ tả cảnh thiên nhiên, vịnh sự kiện và nhân vật lịch sử cùng với sự việc, thuật hoài, tiễn tặng bạn bè. Gồm 1 bài phú, 1 bài kệ, và 20 bài thơ: Lập xuân; Lên chùa Trấn Quốc ngắm Hồ Tây; Đọc Quốc sử; An Dương Vương; Triệu Vũ Đế; Hai Bà Trưng; Cám ơn anh Phương Đình; Chó nuôi mèo; Am Thuỵ Hiển; Đọc Thanh Liên tập; Yết kiến Lập Trai Tiên Sinh trở về trả lời bạn học; Tả nỗi lòng...

Canh Tý (1840), Nguyễn Đăng Giai tiến cử ông về hàng ẩn sĩ; Nhà vua khiến cấp lộ phí cho ông vào kinh, để bổ sung quan chức. Ông viện lấy bệnh già xin từ tạ. Vua Thiệu Trị khen ông có phong thái xử sĩ, không muốn ép uổng, bèn ban cho rượu hồng hoa dương tử.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt