<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Cửa thành Chánh Tây

Cửa Chánh Tây nằm ở phía Tây Kinh Thành, trên đường Thái Phiên, bên ngoài thuộc phường Phú Thuận, bên trong thuộc phường Tây Lộc, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Đây là công trình quan trọng của hệ thống di tích Cố đô Huế, với đặc điểm kiến trúc của hoàng thành Huế gồm: có vòng thành, hệ thống cửa nối giữa khu vực bên trong kinh thành với bên ngoài, là một bộ phận quan trọng trong hệ thống phòng thủ hữu hiệu của người xưa, bao gồm tường thành, cổng thành, hào sâu, pháo đài. Phía trên mỗi cổng thành có Vọng lâu làm đài quan sát bảo vệ khu vực kinh thành…

Phần cửa vòm được xây dựng vào năm 1809, dưới thời  vua Gia Long, vọng lầu bên trên được xây dựng năm 1829, dưới thời vua Minh Mạng.

Trong chiến sự năm 1968, nơi đây từng là cửa ngõ giao tranh ác liệt giữa hai lực lượng quân giải phóng và quân Mỹ, cửa bị tàn phá hoàn toàn phần vọng lầu phía trên, sau đó bị cấm đi lại. Năm 1975, cửa được mở ra để đón đơn vị quân giải phóng cánh Bắc vận động tiến vào nội thành. Nay cửa thành đã được trùng tu.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt