<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Cửa thành Chánh Bắc

Chánh Bắc Môn tục gọi là Cửa Hậu, vì nó tọa lạc tại mặt sau của Kinh Thành. Cửa Hậu nằm cuối đường Đinh Tiên Hoàng, nhìn ra đường Tăng Bạt Hổ, bên ngoài là phường Phú Bình, bên trong là phường Thuận Lộc, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế. Phần cửa vòm được xây dựng năm 1809 dưới thời Gia Long. Vọng lầu được xây dựng vào năm 1831 dưới thời vua Minh Mạng. Năm 1885, cửa này bị cấm ra vào do thuộc phần nhượng địa cho Pháp. Lúc này, khu vực cửa thành Chánh Bắc được gọi là Mang Cá lớn để phân biệt với Mang Cá Nhỏ là cửa Trài.

Năm 2001, Trung tâm bảo tồn di tích Cố đô Huế đã hoàn thành việc khôi phục cửa Chánh Bắc của kinh thành Huế với kinh phí 1,7 tỉ đồng và chính thức mở cửa trở lại sau 116 cửa thành bị đóng. Dự án này do Viện Khoa học Xây dựng thuộc Bộ Xây dựng thực hiện, đã tái tạo lại tất cả các hạng mục trùng tu theo kiến trúc nguyên bản của cửa Chánh Bắc ngày xưa.

Tuy đã được khôi phục nhưng cho đến nay, việc giao thông ra vào cửa này vẫn rất hạn chế


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt