<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Động Cam Đường

Động Cam Đường ở xã Cam Đường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Trước có mỏ vàng, nay có mỏ apatít lớn vào bậc nhất châu Á. Khu công nghiệp Cam Đường cũng đang được đưa vào hoạt động và ngày càng nâng cao công suất và gia tăng ngành hàng.


©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt