<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Địa đạo Củ Chi

Địa đạo Củ Chi - Ảnh: Hoàng Chí Hùng

Di tích lịch sử nổi tiếng ở huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay, địa đạo được bảo tồn ở hai khu vực: Bến Dược thuộc xã Phú Mỹ Hưng và Bến Đình thuộc xã Nhuận Đức. Địa đạo Củ Chi là một hệ thống phòng thủ trong lòng đất được Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam đào trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và Mỹ. Hệ thống địa đạo dài khoảng 120 km, bao gồm bệnh xá, nhiều phòng ở, nhà bếp, kho chứa, phòng làm việc, hệ thống đường ngầm dưới lòng đất. Ðường lên xuống địa đạo được bố trí bằng các nắp hầm bí mật. Bên trên ngụy trang kín đáo, nhìn như những ụ mối đùn, dọc đường hầm có lỗ thông hơi.

Khu địa đạo Củ Chi (thuộc xã Phú Mỹ Hưng - huyện Củ Chi) đã được xếp hạng di tích lịch sử quốc gia (theo quyết định số 54/VHQĐ ngày 29 tháng 4 năm 1979 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá). Hệ thống địa đạo Bến Đình (thuộc xã Nhuận Đức - căn cứ của Huyện ủy Củ Chi trong thời kỳ kháng chiến) cũng được xếp hạng di tích lịch sử quốc gia (theo quyết định số 101/2004/QĐ-BVHTT ngày 15 tháng 12 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin).

Xe buýt

- Tuyến 04 và tuyến 122: Tại thành nội thành Sài Gòn, du khách đón tuyến xe buýt số 4 từ Bến Thành đến Bến xe An Sương. Sau đó tiếp tục đón tuyến 122 từ Bến xe An Sương đi An Nhơn Tây. Xuống xe tại trạm Bến đình

- Tuyến 13 và 79: Tại nội thành Sài Gòn, du khách đón tuyến xe bút số 13 từ Bến Thành đến Bến xe Củ Chi, sau đó đón tuyến 79 Bến xe Củ Chi - Đền Bến Dược.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt